Blogg

Vad har en förskollärare i lön?

Förskollärare är ett yrke som växt i status på senare tid, och det syns även i lönerna. De har ökat rejält och idag får en förskollärare i lön genomsnittligt 33 100 kronor. 2021 tjänade kvinnor 1 400 kronor mer än män i genomsnitt per månad. Den sektor där det är bäst betalt är landstingssektorn.

Förskollärarlön jämfört med andra yrken

Eftersom förskolan har ökat i status på senare tid, med bättre utbildningar och förbättrade villkor, är det idag ett bättre avlönat yrke än många andra. Exempelvis är en lön för sophämtare i snitt 29 400 kronor, jobben kan jämföras med att de kan vara udda arbetstider, tidvis högljutt och det kan förekomma tunga lyft. En au-pair, eller barnflicka som det också kan kallas, får 23 600 kronor i medellön.

Lönerna för förskollärare varierar i landet

Som med många andra yrken, varierar även vad en förskollärare får i lön beroende på var i landet arbetsplatsen finns. Det skiljer även från olika sektorer, om du jobbar privat eller för kommunen till exempel. Låt oss ta en titt på vad en förskollärare i lön får på olika platser i landet.

  • Jönköping 34 215 kronor
  • Stockholm 37 769 kronor
  • Örebro 32 729 kronor
  • Göteborg 34 400 kronor

Det här är medellöner för 2022 med alla sektorer inräknade från lärarförbundet. Hur mycket erfarenhet du har spelar även roll i vilken lön du kan få. Ju yngre du är, desto viktigare är det att du har en bra utbildning att stå på. Idag kan en nyutexaminerad förskollärare få en ingångslön på 27 300 kronor, de högsta lönerna kan överstiga 40 000 kronor.

  • Nyutexaminerad med mindre är 3 års erfarenhet har en medellön på 29 100 kronor
  • Med 4 – 9 års erfarenhet ligger medellönen på 30 500 kronor
  • Över tio års erfarenhet tjänar i snitt 36 700 kronor
  • Har du jobbar i över 20 år kan du förvänta dig en snittlön på 38 400 kronor

Att jobba som förskollärare

I förskoleklass går barn som fyllt 6 år, uppgiften för en förskollärare är att utbilda barnen enligt läroplanen på ett engagerande och pedagogiskt vis. För att få jobba som förskollärare krävs det att du gått en treårig utbildning på högskola, där en stor del av utbildningen är förlagd till praktik.

Ansvaret kan vara stort och det ställer krav på dig att vara flexibel, lyhörd och empatisk. Ju snabbare ett barn får hjälp som behöver det, desto bättre kommer resten av skolgången bli för den individen. Det kan vara extra utmaningar eller mindre svåra utmaningar till exempel.

Efter en klar utbildning kan du även välja att specialutbilda dig för att kunna arbeta med barn som har speciella behov, så som ADHD, autism eller dyslexi.

Många som arbetar inom förskolan ser det som ett otroligt givande yrke, och belyser att det är barnen som gör jobbet roligt. Alla barn är unika och det finns ingen som kan förutspå vad för idéer eller tankar som dyker upp i ett barns huvud. För en del människor är det här påfrestande, men de som väljer att jobba som förskollärare gör inte det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *