Blogg

Vad har en sophämtare i lön?

Sophämtare, sopgubbe, sopåkare, kärt barn har många namn. Idag ligger medellönen på 29 400 kronor i den breda yrkeskategorin. Skillnaden mellan män och kvinnors lön är mycket liten, männen tjänar något mer. Den sektor som har avsevärt bäst lön för sophämtare är den privata sektorn. Det finns ungefär 10 400 anställda sopgubbar, och prognosen för att få anställning är god.

Den breda yrkeskategorin inkluderar flera olika delar av sophantering. Utöver hushållssopor i stan och på landsbygden, är det även nedmontering av gamla fordon, maskiner och andra apparater som sorteras för återbruk av olika slag. Snöröjning, lövblåsning, sandning och annat underhåll av vägar och cykelbanor.

Sophämtarens löneutveckling

Under 1980-talets början låg en genomsnittlig lön för sophämtare i Stockholm på ungefär 19 00 kronor / månad. I samma område ökade lönen till cirka 33 000 kronor i början av 2000-talet. Efter det har det stått still. Det har inte kommit någon större löneökning på 20 år.

  • 2020 låg genomsnittslönen på 29 500 kronor
  • 2021 års genomsnittslön är ungefär 29 900 kronor
  • 2022 förutspås bli ungefär 30 500 kronor

Medellöner räknas ut i efterhand, därför är det svårt att säga exakt vad en sophämtare i lön i realtid.

Jobbar du i Örebro ligger din medellön på cirka 27 800 kronor, medan i Jönköping får du 28 900 kronor enligt siffror från 2020.

Arbeta som sophämtare

På flashback finns en del intressanta trådar om sophämtare. Många verkar tro att det är ett tungarbetat yrke och att du får jobba väldigt hårt för lönen. Eftersom utvecklingen går framåt även här och med de nya lastbilarna med förbättrad teknik och ergonomi, är det inte riktigt fallet.

Hur de exakta arbetstiderna ser ut skiljer sig något mellan olika företag och om de är anslutna till facket eller inte. Det skiftar mellan timanställning, fast månadslön, fast- och rörlig månadslön baserad på prestation samt beting. Det innebär att när uppgifterna är klara är arbetsdagen över. Något som många kan tycka är en fördel, men det är inte många företag som har kvar det här längre.

Det krävs ingen särskild utbildning för att få arbeta som sophämtare, utan du kan få den på arbetsplatsen. Eftersom det är tunga fordon som körs är det dock en förutsättning att ha C-körkort. Många företag kan även ha kravet att du har tidigare erfarenhet av sanering.

Kommunalanställd eller privatanställd

Det ska egentligen inte spela någon roll om du är anställd via kommunen eller privat. Det finns dock ett par skillnader. De privata företagen har som bekant en högre lön för sophämtare. Däremot är det mer vanligt att det finns kollektivavtal hos de kommunala företagen. Privata företag kan ha större omsättning vilket kan ge de anställda fler förmåner, bättre utrustning eller någon form av bonusar. Eftersom de inte är bundna av avtal eller budgetar på samma vis finns också utrymmet för det här.

Kommunala företag har lite fler förhållningsregler som på samma gång kan skapa en känsla av trygghet för den enskilde anställde, då de i förlängningen är anställda av staten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *