Blogg

Vad har en stödpedagog i lön?

Att vara stödpedagog innebär att finnas till hands för personer som blivit beviljade stöd. Medellönen ligger idag på 32 500 kronor, där landstingssektorn betalar bäst. Sedan 2015 tjänar kvinnor mer än män, och skillnaden har ökat fram till 2021 med ungefär 800 kronor.

Löneutveckling för stödpedagog

Stödpedagogers löner har utvecklats stadigt sedan 2014, med blygsamma löneökningar årligen. Sedan 2015 när både män och kvinnors genomsnittslöner låg på 27 700 kronor i månaden har ökningen varit gradvis. 2018 nådde medellönen över 30 000 kronor i månaden. Mellan 2020 och 2021 ökade medellönen med 1000 kronor i månaden. Prognosen framåt visar att kvinnors medellön kommer vara fortsatt något högre än männens.

Din erfarenhet och utbildning är också en faktor i hur din lön kommer se ut. Ingångslönen är i snitt 22 560 kronor, därefter ser en ungefärlig kurva med siffror från 2022 såhär:

  • Nyutbildad stödpedagog med mindre än 3 års erfarenhet, 24 870 kronor
  • 4 – 9 års erfarenhet, 30 540 kronor
  • Över 10 års erfarenhet, 36 720 kronor
  • Mer än 20 års erfarenhet, 37 640 kronor

Det här är genomsnittssiffror och kan variera från arbetsplats till arbetsplats.

Skillnader i landet

Utöver att erfarenhet och utbildning spelar roll i din lön, är det också skillnad på var i landet du bor. Är du exempelvis bosatt i Östergötland ligger medellönen på 27 743 kronor, medan i Västra Götaland är motsvarande siffra 30 047 kronor i månaden. Det kan vara stora skillnader även på kommunal nivå:

  • Norrköping 25 688 kronor
  • Jönköping 27 046 kronor
  • Göteborg 28 098 kronor
  • Örebro 26 222 kronor

Av den här anledningen är fackförbunden ständigt strävande efter att kunna jämna ut och jämställa lönerna, arbetsvillkoren och avtalen. Kommunal är en stor drivande kugge i det hjulet och tillsammans med andra fackförbund inom vården hjälps de åt att göra lönerna för stödpedagoger ännu bättre.

Att jobba som stödpedagog

Många verkar tro att en stödpedagog är en annan titel på en personlig assistent eller vårdgivare på boende, där du sköter bara sköter hygien på dina brukare, inte minst om du läser på flashback.

Titeln stödpedagog är relativt nyetablerad och det är inom många olika områden det finns möjligheter att arbeta som stödpedagog. Vanligast är att du jobbar inom LSS, antingen på boenden eller i en persons hem. Oftast är det med personer som har någon typ av funktionsnedsättning eller en autismspektrumstörning. Du hjälper och stöttar personen i det vardagliga livet, organiserar och skapar struktur tillsammans med personen.

Utbildningen till stödpedagog finns redan på gymnasial nivå med barn och fritidsprogrammet eller vård och omsorgsprogrammet, alternativt kan du studera utvalda kurser på komvux för att sedan vidareutbilda dig via yrkeshögskola.

Stödpedagog till missbrukare

Du kan även arbeta med missbruksvård, psykiatrisk vård eller kriminalvård. Ofta kan då arbetsgivarna önska en vidareutbildning med den inriktningen. I de här förgreningarna kan du arbeta på ett mer övergripande plan, eller mer nära brukarna, beroende på hur arbetet ser ut på den specifika arbetsplatsen. Grunden är densamma, att kunna stötta och hjälpa personen i fråga att klara av sin vardag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *