Goda arbetsvilkor

Det är viktigt att du som egenanställd känner trygghet i din arbetssituation. Vi vill informera dig om de risker som finns i din arbetsmiljö och vilka lagar, policys och föreskrifter som berör dig som egenanställd.


Nedan finner du länkar till mer information vid olika arbetsförhållanden hos arbetsmiljöverket.

Arbete vid Dator
https://www.av.se/inomhusmiljo/dator–och-bildskarmsarbete/

Inomhusmiljö och hälsobesvär
https://www.av.se/inomhusmiljo/inomhusmiljo-och-halsobesvar/

Ljud och akustik
https://www.av.se/inomhusmiljo/ljud-och-akustik/

Ljus och belysning
https://www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning/

Luft och ventilation
https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/

Städning
https://www.av.se/inomhusmiljo/stadning/

Temperatur och klimat
https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/

Ergonomi
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning—ergonomi/

 


 

Nedan finner du länkar till checklistor du kan göra för att testa dina arbetsförhållanden genom Prevent.

Arbetsorganisation
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/28-arbetsorganisation/

Arbetsskador och tillbud
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/29-arbetsskador-och-tillbud/

Belysning
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/94-belysning/

Bildskärmsarbete
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/18-bildskarmsarbete/

Första hjälpen
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/32-forsta-hjalpen/

Introduktion
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/40-introduktion/

Luft och temperatur
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/26-luft-och-temperatur/

Personutrymmen
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/120-personalutrymmen/

Reception
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/47-reception/

Rutiner och instruktioner – Övergripande
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/44-rutiner-och-instruktioner—overgripande/

Systematiskt arbetsmiljöarbete
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/35-systematiskt-arbetsmiljoarbete/

Ventilation
http://www.prevent.se/checklistor/amne/list/57-ventilation/