Version

Frilansjobbarnas fakturaverktygets version. Här ser våra egenanställda vilken version faktura verktyget är i och kommande uppdateringar.

Har ni förslag eller hittat något fel så maila in dessa till: kundservice@frliansjobbarna.com

2018-01-21: V1.0.1
Bug fixar

2018-01-02: V1.0.0