Frågor & Svar

1. UG måste ha fyllt minst 18 år vid årets utgång.

2. UG är bosatt i Sverige (eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst)

3. UG måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i sin deklaration året efter.

4. UG ska ha ROT-avdrag kvar att utnyttja.

5. UG måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för ROT-arbete.


För ROT-tjänster kan UGen göra upp till 30 procents avdrag på själva arbetet på utförda tjänster (inte material).
De populäraste ROT-berättigade tjänsterna hos oss är rörmokare, elektriker, snickare, och i synnerhet kategorier där större renoveringar utförs, så som badrumsrenovering, köksrenovering och tillbyggnad/totalentreprenad (ej av nybyggda hus).

Bo och äga bostaden
För att få rätt till ROT-avdrag så måste UGen äga bostaden under perioden som arbetet utförs. UGen måste dessutom helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Och har UGen dubbel bosättning så räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även ett fritidshus/sommarstuga räknas som bostad.
UGen kan även få ROT-avdrag för arbete i UGens föräldrars bostad om UGen har betalat för arbetet och äger bostaden.


Inte ROT-avdrag för nybyggda hus
UGen kan inte få ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en helt ny friliggande byggnad. Men UGen kan få ROT-avdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår. Annars gäller regeln att UGen kan få avdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år (utgå från husets värdeår).


Arbetet måste ge rätt till ROT-avdrag
Utföraren som anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till ROT-avdrag. Det är ett delat ansvar mellan er. Och utföraren får inte vara närstående.


Max 50.000 kronor per person och år
Totalt kan UGen maximalt göra avdrag på 50.000 kronor per myndig person i bostaden/bostäderna för ROT – och UGen måste nyttja i bostaden (eller sommarstugan) samt äga den för att få ROT-avdrag.
 

ROT- och RUT-avdragets storlek

Typ av skattereduktion

ROT-avdrag 
RUT under 65 år
RUT över 65 år

Max procent av arbetskostnaden

30 %
50 %
50 %

Max per person och år

50 000 kr
25 000 kr
50 000 kr 

För ytterligare information om ROT och RUT och vilka typer av tjänster som du kan dra av en del av arbetskostnaden på kan du få svar på här på Skatteverkets sajt.

Källor: Skatteverket.se

Kort om ROT
För ROT-tjänster så kan du göra upp till 30 procents avdrag på arbetet på utförda tjänster i en bostad som du äger och nyttjar.
De populäraste ROT-berättigade tjänsterna hos oss är rörmokare, elektriker, snickare, och i synnerhet kategorier där större renoveringar utförs, så som badrumsrenovering, köksrenovering och tillbyggnad/totalentreprenad (ej av nybyggda hus).


Kort om RUT
För RUT-tjänster så är avdragets procentuella del av arbetskostnaden mer generös, då du kan göra upp till 50 procents avdrag på de tjänster som är RUT-berättigade. Populära RUT-tjänster hos oss är hemstädning, flyttstädning, fönsterputs och de nytillkomna RUT-tjänsterna flytthjälp och trädfällning. 


Totalt kan du maximalt göra avdrag på 50.000 kronor per myndig person i bostaden/bostäderna för ROT och RUT – och du måste nyttja i bostaden (eller sommarstugan) samt äga den för att få ROT-avdrag.
 

ROT- och RUT-avdragets storlek

Typ av skattereduktion

ROT-avdrag 
RUT under 65 år
RUT över 65 år

Max procent av arbetskostnaden

30 %
50 %
50 %

Max per person och år

50 000 kr
25 000 kr
50 000 kr 

För ytterligare information om ROT och RUT och vilka typer av tjänster som du kan dra av en del av arbetskostnaden på kan du få svar på här på Skatteverkets sajt.

Källor: Skatteverket.se

Vår försäkring, som alltid ingår, är uppdelad i två delar – Personförsäkring, som skyddar dig som person samt Ansvarsförsäkring, som skyddar dig och din uppdragsgivare (UG) om du skulle orsaka skada när du utför ditt uppdrag.

Om man har skickat med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men det totalt utbetalda beloppet ökar. Detta grundar sig i att för det avdrag som du yrkar så betalas det ingen skatt eller sociala avgifter och således blir inkomsten inte lönegrundande. Exempel: du har gjort en överenskommelse med kund om att du ska få en ersättning på 1000 kr för utförd tjänst. Du har kostnader på 200 kr. Du skattar således alltså endast på 800 kr. Kostnaden för de 200 kr betalar vi direkt till dig mot inskickat godkänt kvitto. Kostnader matas in i fakturaverktyget, faktura del 2, som du når via knappen ”Skapa faktura” som du finner i inloggat läge.

Ja, Du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att Du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, De villkor som Du skall uppfylla är lagens definition utav en arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. I egenskap av Egenanställd skall Du inte anses som företagare eller självständig uppdragstagare.